• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด

Office of Provincial Commercial Affairs Trat

จัดทำโครงการเสริมสร้างเศรษฐกิจชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดตราด

16 ม.ค. 2563 อ่าน [133]

...
วันที่ 16 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ 1 นำโดยนาวาเอกเกียรติกูล สุวรรณ รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ 1 จัดประชุมเพื่อบูรการจัดทำโครงการเสริมสร้างเศรษฐกิจชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดตราด โดยการดำเนินการจะประกอบด้วยการส่งเสริมการศึกษาโดยการน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นแนวทางในการเผยแพร่แก่ประเทศเพื่อนบ้าน การเสริมสร้างความสัมพันธ์ผ่านวัฒนธรรมระหว่างกัน และการส่งเสริมเศรษฐกิจด้านการค้าและการท่องเที่ยวชายแดน ซึ่งการดำเนินการต่างๆ คณะกรรมการฯ และจังหวัดได้มอบหมายให้แต่ละหน่วยงานดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในเบื้องต้นกำหนดจัดกิจกรรมครั้งที่ 1 ณ บริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก ในเดือนเมษายน ระหว่างเทศกาลสงกรานต์สองแผ่นดินซึ่งคณะกรรมการจะได้ดำเนินการหารือในรายละเอียดการดำเนินการในการประชุมครั้งต่อๆ ไป

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์