• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด

Office of Provincial Commercial Affairs Trat

ไทยจับมือประเทศผู้ส่งออก ดันเกาหลีใต้คืนโควตาข้าว ได้สิทธิกว่า 2.8 หมื่นตัน ภาษี 5%

8 ม.ค. 2563 อ่าน [11]

...
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศแจ้งข่าว ไทยผนึกประเทศผู้ส่งออกข้าวทวงคืนโควตาข้าวภายใต้ WTO จากเกาหลีใต้ได้สำเร็จ เผยได้โควตากว่า 2.8 หมื่นตัน ภาษี 5% มีผลตั้งแต่ 1 ม.ค.63 แถมยังใช้สิทธิส่งออกในส่วนโควตารวมอีก 2 หมื่นตันได้ด้วย แนะผู้ส่งออกไทยใช้ประโยชน์ดันข้าวไทยเจาะตลาดเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยถึงกรณีที่เกาหลีใต้ปรับเปลี่ยนระบบการนำเข้าข้าวและผลิตภัณฑ์ภายใต้กรอบกรอบองค์การการค้าโลก (WTO) จากการให้โควตาข้าวรายประเทศมาเป็นโควตารวม โดยสมาชิก WTO ได้โควตารวมกัน 408,700 ตันต่อปี ซึ่งไทยและประเทศผู้ส่งออกข้าวสำคัญของโลก ได้แก่ จีน สหรัฐฯ ออสเตรเลีย และเวียดนาม ร่วมกันยื่นคัดค้าน และได้มีการหารือกับเกาหลีใต้อย่างต่อเนื่อง จนได้ข้อสรุปเมื่อปลายปี 2562 ว่า เกาหลีใต้จะจัดสรรโควตาข้าวรายประเทศคืนให้แก่ทั้ง 5 ประเทศ โดยใช้ปริมาณที่เกาหลีใต้นำเข้าข้าว เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 2558 - 2560 เป็นพื้นฐานในการคำนวณ และมีการลงนามความตกลงจัดสรรโควตาข้าวภายใต้กรอบ WTO ระหว่างเกาหลีใต้ กับไทย ออสเตรเลีย จีน สหรัฐฯ และเวียดนาม เมื่อปลายเดือนธ.ค.2562 ที่ผ่านมา

โดยในส่วนของไทยได้รับจัดสรรโควตาส่งออกข้าวไปเกาหลีใต้ ในปริมาณ 28,494 ตันต่อปี อัตราภาษี 5% เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563 และเกาหลีใต้ยังได้จัดสรรโควตารวมให้แก่ทุกประเทศภายใต้ WTO อีกปริมาณ 20,000 ตันต่อปี อัตราภาษีในโควตา 5% ซึ่งทุกประเทศ รวมทั้งไทย สามารถใช้ประโยชน์จากโควตารวมนี้ได้ จึงขอให้ผู้ส่งออกข้าวไทยเร่งใช้ประโยชน์จากโควตาที่ได้รับจัดสรรดังกล่าว เพื่อขยายการส่งออกข้าวไทยไปยังเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ เกาหลีใต้นิยมบริโภคข้าวเมล็ดสั้น ในขณะที่ไทยส่งออกข้าวเมล็ดกลางและยาว แต่การได้รับโควตานำเข้าข้าวจากเกาหลีใต้ดังกล่าว ถือเป็นการเพิ่มโอกาสการส่งออกข้าวไทยให้ผู้บริโภคเกาหลีใต้ได้รู้จัก และหันมาบริโภคข้าวไทยเพิ่มมากขึ้นได้ โดยมีสถิติการส่งออกในปี 2561 ไทยส่งออกข้าวไปเกาหลีใต้ ปริมาณ 20,699 ตัน และในช่วง 11 เดือนของปี 2562 (ม.ค.-พ.ย.) ส่งออก 675 ตัน

“เกาหลีใต้ เป็นตลาดส่งออกข้าวไทยอันดับที่ 51 ของไทย และเป็นประเทศที่มีนโยบายปกป้องสินค้าข้าว โดยเมื่อพิจารณาจากความตกลงการค้าเสรีฉบับต่างๆ ที่เกาหลีใต้เป็นสมาชิก เช่น ความตกลงการค้าเสรีสหรัฐฯ–เกาหลี ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี และความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรือ RCEP พบว่า เกาหลีใต้ไม่ได้นำสินค้าข้าวมาลดภาษีภายใต้ความตกลง FTA ดังกล่าว ดังนั้น การที่ไทยลงนามความตกลงจัดสรรโควตาข้าวกับเกาหลีใต้ จึงเป็นการเพิ่มโอกาสในการส่งออกข้าวของไทยไปเกาหลีใต้ และในส่วนที่เกินปริมาณโควตา ก็ยังสามารถส่งได้ แต่อัตราภาษีนำเข้าจะสูงมาก อยู่ที่ 513%”นางอรมนกล่าว

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์