• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด

Office of Provincial Commercial Affairs Trat

บริษัทตั้งใหม่ต.ค.62 มีจำนวน 5,751 ราย เผยยอดทุนจดทะเบียนพุ่งเฉียดแสนล้าน

27 พ.ย. 2562 อ่าน [14]

...
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเผยบริษัทตั้งใหม่เดือนต.ค. มีจำนวน 5,751 ราย ลดลง 7% แต่ยอดทุนตั้งใหม่พุ่งปรี๊ดเฉียด 1 แสนล้านบาท จากการควบรวมกิจการของกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ และการลงทุนทำธุรกิจรองรับโครงการในอีอีซี ด้านบริษัทเลิก มีจำนวน 2,116 ราย เพิ่มขึ้น 2% ระบุแนวโน้มการตั้งบริษัทใหม่ จะขยายตัวไปยังพื้นที่อีอีซีเพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของการลงทุน ส่วนตัวเลขทั้งปีคาดตั้งใหม่ทำได้ 7.2-7.6 หมื่นราย  
         
นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า การจดทะเบียนธุรกิจเดือนต.ค.2562 มีผู้ประกอบการยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัทใหม่ทั่วประเทศ จำนวน 5,751 ราย เทียบกับเดือนก.ย.2562 ลดลง 17% และเทียบกับเดือนต.ค.2561 ลดลง 7% โดยธุรกิจที่จัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ยังคงเป็นธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหาร แต่ที่น่าสนใจ ก็คือ เดือนนี้ มีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นมากถึง 98,590 ล้านบาท เทียบกับเดือนก.ย.2562 เพิ่ม 248% และเทียบกับต.ค.2561 เพิ่ม 393%
         
“เดือนต.ค. แม้จะมีการจัดตั้งธุรกิจใหม่ลดลง แต่มูลค่าการลงทุนสูงถึง 98,509 ล้านบาท เพราะมีการจัดตั้งธุรกิจขนาดใหญ่ และการตั้งธุรกิจสำหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามนโยบายการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ของรัฐบาล”
         
สำหรับรายละเอียดของบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนสูง คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มีการควบรวมกิจการนิติบุคคล 12 รายเหลือรายเดียว มูลค่าทุน 71,665 ล้านบาท บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน 1 ราย มูลค่าทุน 1,281 ล้านบาท และตั้งบริษัทจำกัด 1 ราย มูลค่าทุน 1,000 ล้านบาท และการตั้งธุรกิจรองรับโครงการในอีอีซี คือ การขนส่งทางรางและพัฒนาพื้นที่เพื่อสนับสนุนบริการรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออก เชื่อม 3 สนามบิน 1 ราย สำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา มูลค่าทุน 4,000 ล้านบาท และธุรกิจสิ่งอำนวยความสะดวกของท่าเรือ มี 1 รายที่มีมูลค่าทุน 1,000 ล้านบาท และอีก 1 ราย มูลค่าทุน 3,500 ล้านบาท ทำธุรกิจสำหรับโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
         
ส่วนธุรกิจเลิกกิจการเดือนต.ค.2562 มีจำนวน 2,116 ราย เทียบกับก.ย.2562 เพิ่มขึ้น 9% และเทียบกับต.ค.2561 เพิ่มขึ้น 2% โดยธุรกิจเลิกกิจการ 3 อันดับแรก ยังสอดคล้องกับธุรกิจจัดตั้งใหม่ คือ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหาร เพราะตั้งมาก ก็เลิกมาก เป็นปกติของการทำธุรกิจ โดยมีทุนจดทะเบียนเลิก 8,050 ล้านบาท เมื่อเทียบกับก.ย.2562 ลดลง 48% เทียบต.ค.2561 ลดลง 20%
         
ทั้งนี้ ยอดรวมบริษัทตั้งใหม่ในช่วง 10 เดือนของปี 2562 (ม.ค.-ต.ค.) มีจำนวน 63,359 ราย เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เพิ่มขึ้น 1% มีทุนจดทะเบียนรวม 284,618 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9% ส่วนบริษัทเลิกกิจการ มีจำนวน 14,070 ราย เพิ่มขึ้น 2% ทุนจดทะเบียนเลิก 82,959 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15%
         
นางโสรดากล่าวว่า แนวโน้มการจดทะเบียนตั้งใหม่ เริ่มขยายตัวไปยังพื้นที่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ตามการส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐ ทั้งการลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน สนามบินอู่ตะเภา และเมืองการบิน ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือมาบตาพุด รวมถึงการดึงดูดการลงทุนเข้ามาในอีอีซี ทำให้มีธุรกิจตั้งใหม่เพื่อรองรับเพิ่มมากขึ้น
         
ทางด้านคาดการณ์การตั้งบริษัทใหม่ทั้งปี 2562 คาดว่า ยอดรวมจะทำได้ประมาณ 7.2-7.6 หมื่นราย โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการที่รัฐบาลเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็น 1.25% และธนาคารพาณิชย์ลดดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝากลง ทำให้เกิดแรงกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การบริโภค การลงทุนของภาคเอกชน และการดึงดูดการลงทุนในอีอีซี ซึ่งล้วนแต่เป็นปัจจัยทำให้มีการตั้งธุรกิจใหม่เพิ่มขึ้น

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์