• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด

Office of Provincial Commercial Affairs Trat

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2 /2562 การจัดจ้างจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าและนำนักธุรกิจจากประเทศกัมพูชาเข้าร่วมกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามประกาศ จังหวัดตราด ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

31 ก.ค. 2562 อ่าน [14]

...

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์