• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด

Office of Provincial Commercial Affairs Trat

“พาณิชย์”ตรวจโรงงานส่งน้ำมันปาล์มดิบผลิตไฟฟ้า มั่นใจมาตรการทำเต็มสูบราคาพุ่งเกิน 3 บาท

11 ก.พ. 2562 อ่าน [2]

...

กรมการค้าภายในจับมือ กฟผ. ลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มที่ขายให้ กฟผ. ยันมีความพร้อมจัดส่ง และพร้อมรับซื้อผลปาล์มดิบจากเกษตรกรในราคาที่สูงขึ้น มั่นใจหลังเดินหน้ามาตรการเต็มสูบ ดึงราคาลูกปาล์มสูงขึ้นเกิน 3 บาทต่อกิโลกรัมแน่นอน

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยภายหลังร่วมกับรองผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กฟผ.) ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมโรงสกัดน้ำมันปาล์ม บจ.ปาล์มพัฒนาชายแดนใต้ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ซึ่งเป็นหนึ่งใน 32 รายที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้จำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบให้กฟผ. เพื่อแก้ไขปัญหาราคาผลปาล์มตกต่ำเมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2562ที่ผ่านมา ว่าโรงงานมีความพร้อมที่จะขายน้ำมันปาล์มดิบให้แก่กฟผ. ตามมาตรการปรับสมดุลน้ำมันปาล์มในประเทศ ที่รับซื้อน้ำมันปาล์มดิบ 160,000 ตัน ในราคา 18 บาท/กก. เพื่อนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบางปะกง โดยบจ.ปาล์มพัฒนาชายแดนใต้ได้เสนอขายน้ำมันปาล์ม จำนวน 8,000 ตัน พบว่าเป็นโรงสกัดที่มีขนาดใหญ่ มีศักยภาพสามารถผลิตน้ำมันปาล์มดิบเพื่อขายให้ กฟผ.ตามที่เสนอขายได้จริง และเตรียมการส่งน้ำมันปาล์มดิบไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกงได้ทันที หลังจากที่ทำสัญญาซื้อขายกับ กฟผ. รวมทั้งพร้อมรับซื้อผลปาล์มน้ำมันจากเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนในปริมาณและราคาที่สอดคล้องกับที่ขายน้ำมันปาล์มดิบให้แก่ กฟผ.

ทั้งนี้ ล่าสุด กรมฯ ได้ส่งรายชื่อให้ กฟผ. เพื่อเร่งทำสัญญาซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบแล้ว 32 ราย และจนถึงวันที่ 7 ก.พ. 2562 กฟผ. ได้ทำสัญญาซื้อขายแล้วจำนวน 4 ราย รวม 10,000 ตัน ซึ่ง กฟผ.ได้ทดสอบการเดินเครื่องไปแล้ว เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2562และในวันที่ 14 ก.พ.2562 กฟผ.จะเชิญผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้จำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบให้ กฟผ. อีก 28 รายที่เหลือมาลงนามในสัญญาซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบพร้อมกันที่สำนักงาน กฟผ บางกรวย

“การขับเคลื่อนมาตรการดังกล่าว ทำให้ราคาผลปาล์มน้ำมันที่เกษตรกรขายได้ ปรับสูงขึ้นจาก กก.ละ 2.40 บาท (พ.ย.61) เป็น กก.ละ 2.95 บาท (1 ก.พ. 62) หาก กฟผ. ทำสัญญาครบทุกราย คาดว่าจะส่งผลให้ราคาผลปาล์มน้ำมันปรับสูงขึ้นมากกว่า 3 บาทต่อกก. และปัจจุบันสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบมีอยู่ 367,000 ตัน หากถูกนำไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า 160,000 ตัน ครบถ้วน จะเหลือน้ำมันปาล์มดิบในสต็อกเพียง 207,000 ตัน ต่ำกว่าสต็อกระดับปกติที่ควรอยู่ที่ 250,000 ตัน จึงเชื่อว่าจะทำให้ราคาผลปาล์มปรับตัวสูงขี้นอย่างแน่นอน”นายวิชัยกล่าว

สำหรับมาตรการผลักดันราคาผลปาล์มดิบ คณะอนุกรรมการบริหารและกำกับดูแลมาตรการปรับสมดุลน้ำมันปาล์มในประเทศ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีดำเนินการเพื่อเป็นแนวทางดำเนอนการอย่างรัดกุมและโปร่งใส ซึ่งตั้งแต่วันที่ 2-25 ม.ค.2562 มีผู้ยื่นใบสมัคร รวม 40 ราย เสนอขายรวม 130,000 ตัน มีผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ที่คณะอนุกรรมการฯ กำหนด ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิจำหน่าย จำนวน 32 ราย รวม 111,000 ตัน โดยเสนอราคารับซื้อผลปาล์มน้ำมันจากเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร ตั้งแต่ กก.ละ 3.10-3.25 บาท และขณะนี้ได้ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครไปจนถึงวันที่ 15 ก.พ.2562 เพื่อให้ได้ปริมาณน้ำมันปาล์มดิบตามเป้าหมาย 160,000 ตัน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์