• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด

Office of Provincial Commercial Affairs Trat

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด ครั้งที่ 27/2565

20 มิ.ย. 2565 อ่าน [1]

...
วันที่ 20 มิถุนายน 2565 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด ครั้งที่ 27/2565 ผ่านระบบประชุมทางไกล CiscoWebex ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด โดยมีนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุม โดยที่ประชุมฯ แจ้งผลการตรวจประเมินสถานประกอบการต่างๆ สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยว สถานการณ์การฉีดวัคซีน และผลการปฏิบัติงานพื้นที่ชายแดนจังหวัดตราด ผลการตรวจประเมินสถานการณ์สถานประกอบการโรงงาน และการติดตามการจัดทำข้อมูลการเดินทางออกนอกพื้นที่ของแรงงาน สถานการณ์การเปิกภาคเรียนของสถานการศึกษาในจังหวัด และร่วมกันพิจารณาการขอรับการสนับสนุนได้พิจารณาการใช้มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของจังหวัดตราดให้สอดคล้องกับ ศบค.

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์