• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด

Office of Provincial Commercial Affairs Trat

โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ณ ศาลาการเฉล

24 พ.ค. 2565 อ่าน [2]

...
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ณ ศาลาการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา บ้านคลองมะขาม ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด โดยนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแก่การครองชีพของประชาชน ได้แก่ ข้าว ไข่ไก่สด น้ำมันพืช และน้ำตาลทราย นำไปให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ และได้ประชาสัมพันธ์การให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา และร้านค้าออนไลน์ให้กับประชาชนผู้มาร่วมกิจกรรม

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์