• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด

Office of Provincial Commercial Affairs Trat

ประกาศคณะทำงานสนับสนุนการส่งเสริมแปรรูปทุกเรียนแช่เยือกแข็ง ปี 2565

9 พ.ค. 2565 อ่าน [1]

...
ประกาศคณะทำงานสนับสนุนการส่งเสริมแปรรูปทุกเรียนแช่เยือกแข็ง ปี 2565 ภายใต้โครงการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับการส่งเสริมการแปรรูปทุกเรียนแช่เยือกแข็ง ปี 2565 ภายใต้โครงการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2565
เว็บไซต์สำหรับสมัครขอรับการส่งเสริมแปรรูปทุกเรียนแช่เยือกแข็ง ปี 2565 : https://durianblast.dit.go.th/app/login.php

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์