• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด

Office of Provincial Commercial Affairs Trat

“จุรินทร์”ประชุม JTC ไทย-เวียดนาม สบช่องขอช่วยเจรจาจีนเปิดด่าน “ด่านโหย่วอี้กวาน-ด่านรถไฟผิงเสียง” ตลอด 24 ชั่วโมง

20 เม.ย. 2565 อ่าน [2]

...
“จุรินทร์”ประชุม JTC ไทย-เวียดนาม สบช่องขอช่วยเจรจาจีนเปิดด่าน “ด่านโหย่วอี้กวาน-ด่านรถไฟผิงเสียง” ตลอด 24 ชั่วโมง เปิด “ด่านติงซิง” หลังถูกปิด และขอเพิ่มกรีนเลน ช่วยอำนวยความสะดวกส่งออกผลไม้ พร้อมขอให้ยกเลิกห้ามนำเข้า 3 สินค้าไทย ช่วยพีอาร์งานแฟร์ ขอใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ขายสินค้า หนุนไทยลงทุนพลังงานสะอาด แรงงาน ขึ้นทะเบียนจีไอ ด้านเวียดนามขอไทยช่วยลดปัญหาขาดดุลการค้า ออกใบอนุญาตนำเข้าผลไม้ 5 ชนิด
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee : JTC) ไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 4 กับนายเหวียน ห่ง เซียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า ของเวียดนาม ที่โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ ว่า ได้ใช้โอกาสนี้ของให้เวียดนามช่วยเจรจากับรัฐบาลจีน ในฐานะที่มีชายแดนติดกัน เพื่ออำนวยความสะดวกการส่งผลไม้ไทยผ่านด่านเวียดนามไปจีน โดยด่านโหย่วอี้กวาน ของจีน ที่อยู่ตรงข้ามกับด่านหวูหงิ ของเวียดนาม ปัจจุบันเปิดทำการตั้งแต่ 08.00-19.00 น. ขอให้เวียดนามช่วยเจรจากับจีนให้เปิดเป็น 24 ชั่วโมง และด่านรถไฟผิงเสียง ของจีน กับด่านรถไฟด่งดัง ของเวียดนาม เปิดทำการ 08.30-18.00 น. ขอให้ขยายเป็น 24 ชั่วโมง ส่วนด่านตงซิง ของจีน กับด่านหม่องก๋าย ของเวียดนาม ขณะนี้ปิดทำการ ขอให้ทางเวียดนามช่วยเจรจาอีกครั้งให้เปิดด่านต่อไป

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์