• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด

Office of Provincial Commercial Affairs Trat

เรื่องรับสมัครเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ปี 2564 จั งหวัดตราด

21 ก.ค. 2564 อ่าน [4]

...
เรื่องรับสมัครเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง เข้าร่วมมาตราเพิ่มช่องทางและเชื่อมโยงการจำหน่ายกุ้ง  โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ปี 2564 จั
งหวัดตราด (ดาวน์โหลดรายละเอียดและแบบฟอร์ม) 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

ประกาศกุ้ง.rar


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์