• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด

Office of Provincial Commercial Affairs Trat

การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า งานมหกรรมการค้าชายแดนภาคตะวันออก Thailand Eastern Regional Border Trade Fai 2021

5 มี.ค. 2564 อ่าน [16]

...
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด ได้จัดทำร่างประกาศจังหวัดตราด เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า งานมหกรรมการค้าชายแดนภาคตะวันออก Thailand Eastern Regional Border Trade Fair ๒๐๒๑  ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค โครงการส่งเสริมตลาดการค้าชายแดนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

เอกสารที่สแกน.pdf


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์