• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด

Office of Provincial Commercial Affairs Trat

กระเทียมจังหวัดเชียงใหม่

29 ก.ย. 2563 อ่าน [5]

...
ด้วยเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากภาวะราคากระเทียมที่ปรับตัวลดต่ำลง เป็นผลสืบเนื่องจากปัญหาการนำเข้ากระเทียมและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้การค้าส่งค้าปลีกชะลอตัว การซื้อขายกระเทียมหยุดชะงัก โดยตัวแทนเกษตรกรขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางช่วยเหลือ ในการจัดหาตลาดและเชื่อมโยงตลาดระหว่างเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ กับผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเร่งระบายผลผลิตที่คงเหลือของเกษตรกร
 
เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตราด จึงขอความอนุเคราะห์ช่วยสนับสนุนการสั่งซื้อผลผลิตกระเทียมจากกลุ่มเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้ที่สนใจสามารถแจ้งประสานการสั่งซื้อได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า โทร/โทรสาร 0 5311 2659 - 61 หรือ E-mail : chiangmai@dit.go.th รายละเอียดตามภาพด้านล่างนี้

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์