• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด

Office of Provincial Commercial Affairs Trat

พาณิชย์”เผยค้าชายแดน-ผ่านแดน 6 เดือน ทำได้ 6.27 แสนล้าน ลุยเปิดด่านต่อ เพิ่มยอดค้าขาย

19 ส.ค. 2563 อ่าน [11]

...
กรมการค้าต่างประเทศเผยผลผลักดันเพื่อนบ้านทยอยเปิดด่านการค้า หลังใช้มาตรการล็อกดาวน์ ดันมูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดนของไทย 6 เดือนปี 63 ทำได้ 6.27 แสนล้านบาท เพิ่มจากช่วง 5 เดือนที่ทำได้ 5.24 แสนล้านบาท แต่การขยายตัวยังลดลง 9.18% เหตุได้รับผลกระทบจากโควิด-19 คาดแนวโน้มดีขึ้นต่อเนื่อง จากการเปิดด่านเพิ่ม ล่าสุดดันเปิดแล้ว 40 แห่งจาก 97 แห่งทั่วประเทศ ระบุด้านการค้าชายแดน มาเลเซียครองแชมป์ ด้านการค้าผ่านแดน จีนแชมป์  
         
นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยถึงสถิติการค้าชายแดนและผ่านแดนของไทย ในช่วงครึ่งปี 2563 (ม.ค.-มิ.ย.) ว่า มีมูลค่ารวม 627,480 ล้านบาท ลดลง 9.18% แบ่งเป็นการส่งออกมูลค่า 365,207 ล้านบาท ลดลง 8.60% และนำเข้ามูลค่า 262,273 ล้านบาท ลดลง 9.98% เกินดุลการค้า 102,935 ล้านบาท แต่มูลค่าการค้าชายแดนดังกล่าว ถือว่าทำได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยช่วง 4 เดือน (ม.ค.-เม.ย.) มีมูลค่า 415,241 ล้านบาท ช่วง 5 เดือน (ม.ค.-พ.ค.) ขึ้นมาอยู่ที่มูลค่า 524,357 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการที่ไทยพยามยามเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านให้เปิดการค้ามากขึ้น หลังปิดด่านจากการระบาดของโควิด-19 
         
“มูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ไทยเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านให้ผ่อนผันการเปิดด่านการค้า เฉพาะการส่งออก-นำเข้าสินค้า ตามที่ภาคเอกชนเรียกร้อง เพื่อให้การค้าระหว่างกันคล่องตัวมากขึ้น และสินค้าไม่ขาดแคลน ทำให้มีการทยอยเปิดด่านอย่างต่อเนื่อง และผลักดันมูลค่าการค้าขายแดนและผ่านแดนเพิ่มขึ้น คาดว่า เดือนต่อๆ ไป มูลค่าจะเพิ่มขึ้นอีก” 
         
ทั้งนี้ ปัจจุบันไทยและประเทศเพื่อนบ้านเปิดจุดผ่านแดนถาวร จุดผ่านแดนชั่วคราว จุดผ่อนปรนการค้าและการท่องเที่ยว และจุดผ่อนปรนพิเศษระหว่างกันแล้ว 40 จุด จากเดือนพ.ค.2563 ที่เปิดได้ 37 จุด จากทั้งหมด 97 จุด โดยเป็นจุดผ่านแดนไทยกับสปป.ลาว 13 จุด จาก 13 จุด , เมียนมา 9 จุด จาก 21 จุด , กัมพูชา 9 จุด จาก 18 จุด และมาเลเซีย 9 จุด จาก 9 จุด ส่วนการค้าสินค้าผ่านแดนของไทยไปยังเวียดนาม และจีนตอนใต้ มีเส้นทางที่สินค้าไทยผ่าน 23 เส้นทาง แต่ไทยได้เจรจาให้เวียดนาม และจีนเปิดเส้นทางเพื่อขนส่งสินค้าจากไทยแล้ว 19 เส้นทาง เช่น เส้นทาง R8 บึงกาฬ, R9 มุกดาหาร, R12 นครพนม เป็นต้น 
กรมการค้าต่างประเทศเผยผลผลักดันเพื่อนบ้านทยอยเปิดด่านการค้า หลังใช้มาตรการล็อกดาวน์ ดันมูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดนของไทย 6 เดือนปี 63 ทำได้ 6.27 แสนล้านบาท เพิ่มจากช่วง 5 เดือนที่ทำได้ 5.24 แสนล้านบาท แต่การขยายตัวยังลดลง 9.18% เหตุได้รับผลกระทบจากโควิด-19 คาดแนวโน้มดีขึ้นต่อเนื่อง จากการเปิดด่านเพิ่ม ล่าสุดดันเปิดแล้ว 40 แห่งจาก 97 แห่งทั่วประเทศ ระบุด้านการค้าชายแดน มาเลเซียครองแชมป์ ด้านการค้าผ่านแดน จีนแชมป์  
         
นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยถึงสถิติการค้าชายแดนและผ่านแดนของไทย ในช่วงครึ่งปี 2563 (ม.ค.-มิ.ย.) ว่า มีมูลค่ารวม 627,480 ล้านบาท ลดลง 9.18% แบ่งเป็นการส่งออกมูลค่า 365,207 ล้านบาท ลดลง 8.60% และนำเข้ามูลค่า 262,273 ล้านบาท ลดลง 9.98% เกินดุลการค้า 102,935 ล้านบาท แต่มูลค่าการค้าชายแดนดังกล่าว ถือว่าทำได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยช่วง 4 เดือน (ม.ค.-เม.ย.) มีมูลค่า 415,241 ล้านบาท ช่วง 5 เดือน (ม.ค.-พ.ค.) ขึ้นมาอยู่ที่มูลค่า 524,357 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการที่ไทยพยามยามเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านให้เปิดการค้ามากขึ้น หลังปิดด่านจากการระบาดของโควิด-19 
         
“มูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ไทยเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านให้ผ่อนผันการเปิดด่านการค้า เฉพาะการส่งออก-นำเข้าสินค้า ตามที่ภาคเอกชนเรียกร้อง เพื่อให้การค้าระหว่างกันคล่องตัวมากขึ้น และสินค้าไม่ขาดแคลน ทำให้มีการทยอยเปิดด่านอย่างต่อเนื่อง และผลักดันมูลค่าการค้าขายแดนและผ่านแดนเพิ่มขึ้น คาดว่า เดือนต่อๆ ไป มูลค่าจะเพิ่มขึ้นอีก” 
         
ทั้งนี้ ปัจจุบันไทยและประเทศเพื่อนบ้านเปิดจุดผ่านแดนถาวร จุดผ่านแดนชั่วคราว จุดผ่อนปรนการค้าและการท่องเที่ยว และจุดผ่อนปรนพิเศษระหว่างกันแล้ว 40 จุด จากเดือนพ.ค.2563 ที่เปิดได้ 37 จุด จากทั้งหมด 97 จุด โดยเป็นจุดผ่านแดนไทยกับสปป.ลาว 13 จุด จาก 13 จุด , เมียนมา 9 จุด จาก 21 จุด , กัมพูชา 9 จุด จาก 18 จุด และมาเลเซีย 9 จุด จาก 9 จุด ส่วนการค้าสินค้าผ่านแดนของไทยไปยังเวียดนาม และจีนตอนใต้ มีเส้นทางที่สินค้าไทยผ่าน 23 เส้นทาง แต่ไทยได้เจรจาให้เวียดนาม และจีนเปิดเส้นทางเพื่อขนส่งสินค้าจากไทยแล้ว 19 เส้นทาง เช่น เส้นทาง R8 บึงกาฬ, R9 มุกดาหาร, R12 นครพนม เป็นต้น 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์