• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด

Office of Provincial Commercial Affairs Trat

บริการออนไลน์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

GD Catalog ระดับพื้นที่

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

../wapppcoc/23/upload/File_IPD_FILE23291323.xlsx

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

KM การจัดการความรู้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม