• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด

Office of Provincial Commercial Affairs Trat

ผลการดำเนินงาน

118 ยอดเข้าชม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาดำเนินโครงการพาณิชย์ลดราคาเคมีเกษตรช่วยเกษตรกร (เฟส 3)

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาดำเนินโครงการพาณิชย์ลดราคาเคมีเกษตรช่วยเกษตรกร (เฟส 3) ออกไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ได้ดำเนินโครงการพาณิชย์ลดราคาเคมีเกษตรช่วยเกษตรกร (ระยะ10

27 มิ.ย. 2565

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด ครั้งที่ 27/2565

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด ครั้งที่ 27/2565 ผ่านระบบประชุมทางไกล CiscoWebex10

20 มิ.ย. 2565

อ่านเพิ่มเติม
คำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดตราด

คำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดตราด คำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดตราด

15 มิ.ย. 2565

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบการจัดทำราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดตราด ครั้งที่ 8/2565

 วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด จัดการประชุมคณะกรรมการกำกับสนับสนุนและตรวจสอบการจัดทำราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดตราด ครั้งที่ ๘/2565 ประชุมทางไกลผ่านระบบ VideoConference10

31 พ.ค. 2565

อ่านเพิ่มเติม
โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ณ ศาลาการเฉล

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.10

24 พ.ค. 2565 2

อ่านเพิ่มเติม