• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด

Office of Provincial Commercial Affairs Trat

ประกาศจังหวัด

79 ยอดเข้าชม

เรื่องรับสมัครเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ปี 2564 จั งหวัดตราด

เรื่องรับสมัครเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง เข้าร่วมมาตราเพิ่มช่องทางและเชื่อมโยงการจำหน่ายกุ้ง  โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ปี 2564 จั งหวัดตราด (ดาวน์โหลดรายละเอียดและแบบฟอร์ม) 

21 ก.ค. 2564 5

อ่านเพิ่มเติม