• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด

Office of Provincial Commercial Affairs Trat

กฏระเบียบ

76 ยอดเข้าชม

เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 11)

เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 11) 

12 ก.ค. 2565 18

อ่านเพิ่มเติม